Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich

Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności w zakresie diagnozowania i leczenia dysfunkcji tkanek miękkich, oparte na najnowszych metodach terapeutycznych. Autorski program kursu łączy w sobie szereg sposobów diagnozowania i leczenia tkanek miękkich oraz rozmaite aspekty terapii zawartych w różnych metodach, co pozwala na całościowe podejście do dysfunkcji tkanek miękkich.

Dodatkowo, jako nieodzowny element sukcesu terapeutycznego, poruszana jest też kwestia autoterapii pacjentów.

Jarosław Ciechomski

Prowadzący dr. n. k. f. Jarosław Ciechomski D.O.

Z wykształcenia fizjoterapeuta i osteopata. W 1995 roku ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu, gdzie następnie w latach 1996-2007 był wykładowcą w Katedrze Fizykoterapii i Odnowy Biologicznej. Przez wiele lat był prezesem wielkopolskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. W latach 2005 – 2009 pełnił również funkcję vice prezesa Towarzystwa Osteopatów Polskich.

Dr Ciechomski jest współzałożycielem pierwszej szkoły osteopatii w Polsce i absolwentem polskiej filii belgijskiej szkoły Sutherland Collage of Osteopathic Medicine, którą ukończył w 2009 roku. Jest w niej aktualnie asystentem profesora w zakresie technik funkcjonalnych i powięziowych.

Jest aktualnie pierwszym i jednym z dwóch polskich międzynarodowych instruktorów metody Fascial Manipulation© wg L. Stecco. W swojej karierze zawodowej ukończył wiele rozmaitych szkoleń, zostając certyfikowanym terapeutą wielu metod.

Dr Jarosław Ciechomski jest autorem odbywającego się od 2001 roku szkolenia „Współczesne metody diagnostyki i leczenia tkanek miękkich”, kursu akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii.

Jako pierwszy w Polsce poprowadził kurs „Masaż tkanek głębokich” (od 2005 roku). Oprócz działalności dydaktycznej dr Ciechomski prowadzi swoją praktykę kliniczną w Klinice Osteopatii i Rehabilitacji w Poznaniu.

Kurs dla: Fizjoterapeutów, osteopatów, studentów osteopatii.

Miejsce i termin:

MODUŁ 3 zostanie przeniesiony z 16-17.04.2020 r. na 16-17.07.2020 r.
MODUŁ 5 zostanie przeniesiony z 17-18.04.2020 r. na 17-18.07.2020 r.
MODUŁ 4 zostanie przeniesiony z 16-17.07.2020 r. na 08-09.10.2020 r.
MODUŁ 6 zostanie przeniesiony z 17-18.07.2020 r. na 09-10.10.2020 r.
MODUŁ 5 zostanie przeniesiony z 08-09.10.2020 r. na 2021 r.
(grafik zostanie podany w lipcu)

MODUŁ 1 zostanie przeniesiony z 09-10.10.2020 r. na 2021 r.
(grafik zostanie podany w lipcu)

Czas: 20 godzin dydaktycznych

Koszt: 1350 PLN brutto

Wymagana jest wpłata opłaty rezerwacyjnej w wysokości 20%

Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS), co umożliwia osobom zarejestrowanym jako bezrobotne ubieganie się o pokrycie kosztów kursu przez Urząd Pracy.

Ramowy plan zajęć

Łączny czas szkolenia obejmuje 120 godzin dydaktycznych bardzo ciekawych zajęć praktyczno-teoretycznych (blisko 90% zajęć stanowią zajęcia praktyczne). Szkolenie odbywa się w systemie sześciu 2-dniowych spotkań.

 1. Techniki Energizacji Mięśni część 1
 • Podstawy teoretyczne rozwoju dysfunkcji tkanek miękkich.
 • Badanie funkcjonalne mięśni długich tułowia i kończyn.
 • Teoretyczne i praktyczne zastosowanie TEM (poizometryczna relaksacja, hamowanie zwrotne, izolityczny skurcz ekscentryczny, skurcz izokinetyczny, postfacilitation stretch wg Jandy i inne).
 • Podstawy leczenia punktów spustowych.
 1. Techniki Energizacji Mięśni część 2
 • Zastosowanie TEM w leczeniu krótkich mięśni kręgosłupa, barku i stawu biodrowego.
 1. Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie (Myofascial Release)
 • Podstawy teoretyczne zaburzeń powięziowych i ich rola w dysfunkcji narządu ruchu.
 • Teoretyczne i praktyczne zastosowanie mięśniowo – powięziowego rozluźniania.
 1. Technika Aktywnego Rozluźniania (Active Release Technique)
 • Podstawy teoretyczne zastosowania aktywnego rozluźniania kompleksu mięśniowo – powięziowego.
 • Praktyczne zastosowanie metody w leczeniu dysfunkcji tkanek miękkich.
 1. Dysbalans mięśniowo-powięziowy
 • Analiza postawy pacjenta i wynikające z niej implikacje kliniczne.
 • Badanie funkcjonalne równowagi mięśniowej.
 • Propozycje zastosowania technik tkanek miękkich w oparciu o analizę dysbalansu mięśniowo-powięziowego.
 1. Szkolenie rozszerzające terapię punktów spustowych
 • Podstawy teoretyczne rozwoju zaburzeń w narządzie ruchu w wyniku aktywności punktów spustowych.
 • Inne metody leczenia punktów spustowych (positional release, kompresja ischemiczna, głęboki masaż i inne).

Formularz rejestracyjny

Proszę wybrać szkolenie wraz z datą:
3 KRAKÓW   16 do 17/07/20205 KRAKÓW   17 do 18/07/20204 KRAKÓW   08 do 09/10/20206 KRAKÓW   09 do 10/10/2020
Chcę otrzymać fakturę VAT


* Akceptuję regulamin

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PATRYK WŁOSIAK BENTEN, Żarnówka 325/1, 34-220 Maków Podhalański, NIP: PL 5521651725, dla celów zawarcia umowy o szkolenie i jej realizacji.

Dane są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Oświadczam, że wiem o moim prawie do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.

*wymagane zaznaczenie
[recaptcha]Prosimy o uważne wypełnienie form
ularza rejestracji na kurs. Następnie proszę kliknąć “ZAPISZ”

Faktury są wystawiane w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym.

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące kursów będą Państwo otrzymywać drogą elektroniczną na podane adresy e-mailowe.