Ponad 10 lat w zawodzie, około 4000 wizyt rocznie, pozwoliło zdobyć mi doświadczenie konieczne do skutecznej pracy z pacjentem.

Jestem:

Absolwentem fizjoterapii na Akademi Wychowania Fizycznego im. B.Czecha, kierunek: fizjoterapia, jednolite studia magisterskie;

Dyplomowanym Terapeutą Manualnym (system niemiecki), Physio – Akademie w Wremen – instytucja edukacyjna ZVK (Niemiecki Związek Fizjoterapeutów);

Absolwentem niemieckiego Osteopahtie Schule Deutschland na kierunku Osteopatia o łącznym wymiarze ponad 1500 godzin.

Uczestniczyłem w ponad 50 szkoleniach u ponad 50 wykładowców z 3 kontynentów o łącznym wymiarze ponad 1500 godzin.

Moja Pasja zaowocowała otwarciem prywatnego gabinetu w 2010 roku. Systematyczny rozwój, potrzeby pacjentów doprowadziły do stworzenia przeze mnie w 2013 roku Centrum Medycznego gdzie wspólnie ze specjalistami z zakresu Ortopedii i Neurochirurgii oraz kolegami i koleżankami z fizjoterapii staraliśmy się tworzyć najlepszy model postępowania z pacjentem.

Ciągle rosnące potrzeby oraz chęć tworzenia wielospecjalistycznej, holistycznej placówki w połączeniu z moja pasją i zaangażowaniem przyczyniły się do powstania w 2016 roku wielospecjalistycznego Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego Pamedica.

Obecnie współpracuję w szeroko pojętym zakresie z ponad 40 specjalistami – lekarzami oraz fizjoterapeutami.

Ciągłe doskonalenie warsztatu pracy, doświadczenie i kompetencje wpływają  na poszerzanie zakresu usług, co owocuje coraz większą skutecznością w niesieniu pomocy pacjentom.

Specjalizuję się w pracy z najtrudniejszymi przypadkami. Zawsze poszukuję przyczyny problemu.

Ciągła współpraca z lekarzami wielu specjalizacji, kolegami po fachu oraz wiedza i zaangażowanie doprowadziły, do wysokiej skuteczności mojej pracy.